IP Koruma Sınıfı Nedir?

Tarih: 28-02-2018 08:22 7366 görüntüleme

IP65, IP66 ve IP67 Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen iki basamaklı bir sayı olan IP koruma kodu, EN 60529 uluslararası standardı için tanımlanan ''Giriş Koruması'' olarak da bilinen bir standarttır.

Derecelendirme, IP harfleri ile birlikte 2 rakamdan meydana gelir. İlk rakam donanımın katı cisimlere karşı koruma seviyesini, ikinci rakam ise donanımın suya karşı koruma derecesini tanımlar. Genel olarak, sayı arttıkça, koruma seviyesi de artar.

IP 6 5 = Birinci basamak katı maddeler için derecelendirme
IP6 5 = İkinci basamak sıvı maddeler için derecelendirme

IP66 kamera nedir?

Güvenlik kameralarında IP koruma sınıfı; kir, toz ve nem gibi yabancı cisimlere karşı cihazların sızdırmazlık seviyesini gösterir. Farklı numaralar (IP65, IP66, IP67) farklı koruma seviyelerine işaret eder. IP66 standardına sahip bir güvenlik kamerası, kameranın suya ve hava koşullarına dayanıklı olduğunu ve dış mekanda kullanılabileceğini belirtir.

Koruma sınıflandırması, IP (Ingress Protection) harfi ile iki basamaklı olarak gösterilir. 0-6 ölçeği arasındaki ilk sayı kir, kum, toz ve artık gibi katılara karşı koruma seviyesini, ikinci sayı (0-8) ise nem ve su gibi sıvılara karşı koruma seviyesini gösterir. Sayı ne kadar yüksekse, katılara ve sıvılara karşı koruma da o kadar yüksek olur.

IP66 outdoor güvenlik kamerası modelleri, özel gövde veya başka bir koruma gerektirmeyen, su ve toz geçirmez bir yapıya sahip kameralardır. Tozlu veya ıslak ortamlarda kullanılacak donanımlar için IP derecelendirmelerinin değerlendirilmesi çok önemlidir.

IP65, IP66 ve IP67 Arasındaki Temel Farklar

Projeye bağlı olarak, bu üç derece arasındaki farklar çok önemli olabilir. Bu derecelendirmelerden üçü de "6" rakamıyla belirtildiği şekilde, eşit olarak toz, kir ve kumdan korunmuştur. Ancak her üç derecenin sıvı koruması birbirinden farklıdır.

• IP65 dereceli bir kamera, çok yönlü, düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur.
• IP66 dereceli bir kamera, çok yönlü, yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur.
• IP67 dereceli bir kamera suya batırılmaya karşı korunmuştur.

IP65,IP66, IP67 Kameralar

Su geçirmez olduğunu iddia eden piyasada IP54, IP67, IP65 veya IP66 kameralar görebilirsiniz. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi aralarında büyük farklar olabilir.

IP66 kameralar en yaygın kullanılan, su geçirmez, outdoor kameralardır. Yoğun yağış veya yoğun kar gibi hava şartlarına açık havada rahatlıkla kullanılabilir.

IP65 kameralar veya hava koşullarına dayanıklı kameralar da popüler olmakla birlikte, çok yoğun ve sürekli yağış alan yerlerde kullanılması önerilmez.

IP67 kameralar güvenlik kameralarında çok yaygın değildir ve genellikle su altı gözlem ya da üretim hattı gibi özel projelerde, belirli kullanım alanları için tercih edilir. IP 65 ve IP66'ya göre daha pahalıdır.

IP54 kameralar güçlü yağışlara karşı dayanıklı değildir. Bu nedenle yoğun yağış alan yerlerde bir muhafaza ile beraber kullanılması önerilir.

IP Koruma Sınıfı Nedir?
 
IP Koruma Sınıfı Nedir? başlıklı yazıyı paylaşın...