Güvenlik Sektöründe Kullanılan Popüler Kısaltmalar Listesi

Tarih: 05-03-2019 01:02 197 görüntüleme

İşte, sık kullanılan bazı teknik kısaltmalar ve örnekleri

Teknoloji dili her gün değişmeye devam ediyor. Www gibi bazı kısaltmalar evrensel olarak tanınsa da birçok terim teknik veya organizasyona özgü olmayı sürdürüyor. Bazı terimler ise birden fazla anlam içeriyor. Örneğin, MAC “zorunlu erişim kontrolü”, “medya erişim kontrolü” veya “mesaj kimlik doğrulama kodu” anlamına gelebiliyor.

İşte, sık kullanılan bazı teknik kısaltmalar ve örnekleri.

AC - Standart 60 Hz 120 V gücü tanımlamak için kullanılan Alternatif Akım. Alternatif akım, periyodik olarak yön değiştiren bir elektrik akımıdır. Güç dağıtımı konusunda Thomas Edison'la savaşı kazandığı için Tesla'ya teşekkür edebiliriz. Edison, doğru akımın (DC) daha iyi olduğuna inanırken, Nikola Tesla AC'nin daha iyi olduğunu düşündü.
ACL: Access Control List Erişim Kontrol Listesi bilgisayar dosya sistemleri ile kullanılır. Bir nesneye eklenmiş izinlerin listesini sağlar.

AD - Active Directory, tüm kullanıcıların yönetilmesine yardımcı olmak için Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Kimlik doğrulama sağlar ve Windows etki alanı türü ağındaki tüm kullanıcıları yetkilendirir.

AI - Artificial Intelligence, yapay zeka. Bilgisayar aygıtları atfedilen makine tabanlı zekadır.

ANSI - Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün ve hizmet standartlarını yöneten kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur.

API - Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arabirimi). Başka bir programla arabirim kurmak için kullanılabilecek bir dizi talimattır. Bir programcının orijinal programın kapasitesini artıran bir uygulama programı eklemesini kolaylaştırır.

ASCII - American Standard Code for Information Interchange (Amerikan Standart Bilgi Değişimi Kodu) karakterleri, bazı grafik sembolleri ve bilgisayar sistemindeki kontrol karakterlerini tanımlamak için kullanılan ikili koddur. Sistem beş bitle başladı ve yedi bite ulaştı. Ancak bilgisayarlar sekiz bit olan baytları kullanmayı tercih ettiğinden, karakterler sekiz bit veya bir bayt ile tanımlanır.

BCD - Binary-coded decimal, yalnızca ondalık sayıları tanımlayan bir kodlama şemasıdır. Tüm ondalık sayıları tanımlamak için sadece dört bite ihtiyaç vardır.

BIOS - Basic Input/Output System Temel Giriş / Çıkış Sistemi, bir bilgisayarın en düşük seviyedeki başlatmasını gerçekleştirmek için sistemde kullanılan bellenimdir. Bazı donanım kontrollerini çalıştırır ve bilgisayarı çalışmaya hazır hale getirir. BIOS açıldıktan hemen sonra çalışır ve ana işletim sistemini başlatır. Windows veya Mac OS önyüklemesi ve çalıştırılmasını sağlar.

Bit - İkili basamak, bilgisayarların kullandığı bilgidir. Sadece iki değeri veya durumu vardır, "1" veya "0".

BNC - Bayonet Neill-Concelman'ın kısaltmasıdır. koaksiyel kablolarla kullanılan bir konektör tipi. Çeyrek dönüşle bağlanan bir erkek ve dişi sonlandırmaya sahiptir. Analog gözetleme kameralarının birçoğu bu tip konektörleri kullandı.

Bps - Telekomünikasyon ve hesaplamada kullanılan veri aktarım performansı ölçüsüdür. Bir zaman birimindeki bit sayısına eşittir. Örneğin, bit hızı saniyedeki bitler kullanılarak ölçülür. Hızlı bir ağımız varsa, 1 Gbit / s (veya 1,000Mbits / sn) veri hızını görmek isteriz. Bunu Bayt / sn olan B / sn ile karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Bitleri tanımlamak için “b” yi ve bir baytı tanımlamak için “B” yi kullanırız.

Booting - Önyükleme. Önyükleme programı, bilgisayarı çalıştıran düşük seviyeli bir programdır. Arabanızdaki marş gibi düşünebilirsiniz. Bu, bilgisayarın ilk açılışında BIOS'u çalıştırmak gibidir.

BW - Bandwidth (bant genişliği), bazı bağlantılarda maksimum veri aktarım hızıdır. Genellikle kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden ağ bant genişliğini veya dijital bant genişliğini tanımlarız. Ayrıca bir IP kameranın ihtiyaç duyduğu bant genişliği tüketimini de ölçeriz. Bu kısaltma, renkli görüntü yerine siyah beyaz (gri ölçek) bir görüntü sağlayan kameralar tarafından da kullanılır.

BYOD - Çalışanların çalışmalarına kendi dizüstü bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını veya tabletlerini getirmelerini sağlayan organizasyon politikasıdır.

Byte - Sekiz bitten oluşan bir ikili bilgi birimidir. Bayt ilk olarak IBM tarafından tanımlandı. Sekiz bit, bilgisayarların erken mimarisiyle eşleştiği ve bilgisayardaki tek bir metin karakterini kodlamak için yeterli bilgi sağladığı için kullanışlıdır.

CAD - Bilgisayar Destekli Tasarım anlamına gelir, insanların yeni şeyler tasarlamasına yardımcı olmak için kullanılır. İlk olarak taslak üretkenliğini arttırmak için kullanıldı. Çizimin ötesinde, tasarımların analizini ve optimizasyonunu sağlayan tasarım araçları sağlar. Üretim süreçlerini oluşturmak için kullanılabilir.

CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart işlemleri yapanın insan olmadığını belirlemek için bir bilgisayar programı tarafından sağlanan doğrulama türüdür.

CCTV - Closed Circuit Television ( Kapalı Devre Televizyon) , video izleme için orijinal isimdir. Geleneksel CCTV sistemi hepsi koaksiyel kablo kullanılarak bağlanan, analog kameralardan, video mikserlerden ve video kayıt cihazlarından oluşuyordu.

CMOS - Complementary metal–oxide–semiconductor( bütünleyici metal oksit yarı iletken), mikroişlemciler, statik RAM ve kamera video sensörlerinde kullanılan yarı iletken bir teknolojidir. CMOS sensörü, bazı kameralarda kullanılan CCD sensörlerinden daha karmaşık bir cihazdır. Birçok IP kamera daha düşük güç gerektiren CMOS sensörlerini kullanır.

DDoS - A Distributed Denial-of-Service ( Dağıtılmış Hizmet Reddi) birçok farklı kaynaktan (IP adresleri) gelen internet üzerinden dağıtılmış bir saldırı türüdür. Mesaj trafiği çok yüksek olduğundan ve farklı IP adreslerinden geldiğinden, filtrelenmesi çok zordur.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), UDP / IP ağlarında kullanılan bir ağ yönetim protokolüdür. Ağdaki tüm cihazlara IP adresleri atamak için bir DHCP sunucusu kullanır. Her bilgisayar bir IP adresi isteyebilir. Ağ yöneticilerinin işlerini çok daha kolay hale getirir, çünkü statik IP adresleri atamak gerekmez.

DNS - The Domain Name System (Alan Adı Sistemi), Internet'teki tüm bilgisayarlar için güzel isimler sağlar. IP adresinin 156.119.12.56 olduğunu hatırlamak yerine, “guvenlikonline.com” yazabiliriz ve DNS sunucusu web sunucu konumumuzu bulabilir.

DVD - Dijital Video Diski, optik bir disktir. Aslen DVD-ROM diski 1990'larda geliştirilmiştir ve film videoları saklamak kullanılmıştır. Bilgiler DVD-ROM diskinde damgalı ve salt okunurdu. DV-R diski verileri kaydetmemize izin verirken, DVD-RW diskleri birçok kez yazmamıza, silmemize ve okumamıza izin verdi.

DVR - Digital Video Recorder ( Dijital Video Kaydedici) analog videoyu analog CCTV kameralardan kaydeden bir cihazdır.

EEPROM - The Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek) bilgisayarlarda kullanılan uçucu olmayan bir depolamadır. Bu, Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek olan EPROM'dan farklıdır. Her ikisi de silinebilir ve yeni veriler yazılabilir, ancak bir EPROM'da saklanan tüm bellek bir defada bir ultraviyole ışık kaynağı kullanılarak silinir, EEPROM bir seferde bir baytı elektronik olarak değiştirebilir.

eSATA - External Serial Advanced Technology Attachment, (Harici Seri ATA Bağlantı), sabit sürücüleri bir bilgisayar veri yolu arabirimine bağlamak için kullanılır. Harici sürücü bağlantıları için tasarlanmış daha iyi kablo bağlantıları ve farklı voltaj seviyeleri sağlayan bir SATA biçimidir. Sabit sürücüler ve optik sürücüler bu arabirimi kullanır.

FTP - File Transfer Protocol Dosya Aktarım Protokolü, bilgisayar sunucusu ve istemci arasında dosya aktarmak için kullanılan bir ağ protokol standardıdır.

GB ve Gb - GigaByte (GB) ve GigaBit (Gb) arasında bir fark vardır. Giga’da 1’den sonra 9 sıfır (1.000.000.000 )vardır ve büyük bir sayı anlamına gelir. Gigabit 10 üzeri 9 bite sahiptir. Gigabyte ise 10 9 bayta sahiptir. Bir bayt 8 bit olduğu için, Gigabayt 8 Gigabit içerir.

GUI - Graphical User Interface (Grafiksel Kullanıcı Arabirimi) kullanıcıların bilgisayarlarıyla etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak için grafik resimler veya simgeler kullanır. Bu kavram, metin gezinmeyi sevmeyen kişilere kolaylık sağlamaktır. Apple Macintosh bilgisayarları, GUI'nin ilk popüler kullanımıydı. Bilgisayarı daha kullanıcı dostu yaptı.

HTML - Hypertext Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili), size bu web sayfasını getirmek için kullandığımız şeydir. Web sayfasının nasıl görüneceğini tanımlamak için kullanılır. HTML elemanları, web sayfasının yapı taşlarıdır. Web tarayıcısı, ekranı sağlamak için HTML öğelerini yorumlar. Metni tanımlamamıza, resim eklememize ve sayfanın güzel görünmesi için yapılandırmamıza olanak tanır.

Hz - Hertz, saniyede bir döngü olarak tanımlanan bir frekans birimidir. WIFI genellikle 2,5 GHz ve 5 GHz frekanslarını kullanır. Ses de Hz cinsinden de ölçülebilir. Ses frekansı yaklaşık 300 ila 3000 Hz'dir. Elektromanyetik dalgaların varlığını kanıtlayan Heinrich Hertz'in adını almıştır.

IP - İnternet Protokolü, internet'te kullanılan iletişim sürecidir. IP, bilginin internetteki noktadan noktaya hareket etmesine yardımcı olur. Bu protokol genellikle İletim Denetimi Protokolü (TCP) ile kullanılır ve birlikte genellikle TCP / IP olarak adlandırılır. IP'nin görevi, veri paketlerini bir ana bilgisayardan diğerine iletmektir. Diğer şeylerin yanı sıra, kaynağın ve hedefin adresini de içerir. TCP, bir uygulama programı ile İnternet protokolü (IP) arasında bir iletişim servisi sağlar. TCP bağlantının güvenilirliği içindir.

I/O - Input/Output cihazların giriş ve çıkışları. Bu terim bilgisayar ile harici cihaz arasındaki genel iletişim için kullanılır, ancak IP kameralarda durum değişebilir. Örneğin, bir IP kameranın girişi bir düğmeye basıldığını algılamak için kullanılabilir. Çıkış bağlantısı bir alarm sesi vermek veya bir kapı açmak için kullanılabilir. Kamera, düşük seviyeli bir güç çıkışı sağlar, böylece bir kapı açmak isterseniz, elektrik kilidinin ihtiyaç duyduğu yüksek gücü sağlamak için bir röleye ihtiyacınız vardır.

JBOD - Just a Bunch of Disks, ''Bir Demet Disk'' anlamına gelir. Disk sürücülerini bir RAID yapılandırmasında düzenlemek yerine, sürücüler bağımsız olarak kullanılabilen bağımsız diskler olarak eklenir.

JPEG - Joint Photographic Experts Group (Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu) standardı. Dijital görüntüleri kodlamak için kullanılan bir grafik sıkıştırma şemasıdır. Ayrıca, bir videonun her karesinin ayrı olarak sıkıştırıldığı M-JPEG (Motion-JPEG) formatının bir parçasıdır.

MAC Adresi: Ağ iletişimi için bir ağ arabirim denetleyicisine (NIC) atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bir IP kamera veya ağa bağlı bir kapı okuyucu gibi ağa bağlı her cihaz benzersiz MAC adreslerine sahiptir. Bir ağın veri bağlantısı katmanında MAC Adresi kullanılır. MAC protokolü, OSI (Açık Sistem Arabağlantı Modeli) ağ modelinin 2. katmanının bir parçasıdır. LLC ile birlikte, Veri Bağlantı Katmanını oluşturur.

MPEG - The Moving Picture Experts Group (Hareketli Resim Uzmanları Grubu) tarafından tanımlanan, ses ve video sıkıştırma ve iletimi standardı.Tarihsel olarak, MJPEG-4 IP kamera video sıkıştırma ve iletiminde kullanıldı. Bugün, H.264 ve en son H.265 sıkıştırma gibi daha gelişmiş sıkıştırma şemalarını kullanıyoruz.

NAS - Network Attached Storage (Ağa Bağlı Depolama), ağa bağlanan ve birden çok bilgisayar tarafından paylaşılabilen bir bilgisayar depolama aygıtıdır. NAS genellikle, RAID'i içerir. RAID daha fazla güvenilirlik sağlar ve disk sürücülerinden biri arızalansa bile sistem çalışabilir.

NTSC - National Television System Committee (Ulusal Televizyon Sistem Komitesi) Kuzey Amerika'da kullanılan analog televizyon renk standardıdır. İlk güvenlik kamerası sistemleri NTSC'yi kullandı.

NVR - Network Video Recorder (Ağ Video Kaydedici) IP kameraları yönetmek ve video kaydetmek için kullanılır. NVR temel olarak videoyu kaydetmek için sabit disklere sahip özel bir ağa bağlı bilgisayar sistemidir. Her IP kamera için ağ bağlantılarını içeren NVR sistemlerinin yanı sıra IP kameralara ve genel LAN ağına bağlanmak için ayrı ağ anahtarları kullanan uygulamalar da vardır. NVR, analog video kameralardan gelen videoları kaydeden DVR'den (Dijital Video Kaydedici) farklıdır. Bir NVR'de kullanılan yazılım, genel bir PC'de çalışan Video Yönetim Yazılımına (VMS) benzer.

OnSSI - On-Net Surveillance Systems , 2002 yılında kurulmuş bir yazılım şirketidir. Şirket, video yönetim yazılımı (VMS) sunmaktadır. Şirketin, IP kameraları yöneten ve video kaydı yapan çok sunuculu bir çözüm olan Ocularis 5 yazılımı popülerdir.

PoE - Power over Ethernet (ethernet üzerinden güç) bir ethernet kablosundan hem veri hem de güç iletme yöntemidir.

RAM - Random-Access Memory (Rasgele Erişim Belleği) yarı iletken veri depolama türüdür. RAM, bilgisayar tarafından kullanılan mevcut program ve verileri tutmak için kullanılır. Veriler genellikle bilgisayar kapatıldığında kaybolan, geçici bir bellek olan Dinamik Rasgele Erişim Belleğinde (DRAM) tutulur.

RFID - Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı Tanımlaması), bir RFID okuyucusundan kimlik bilgileri (etiketler veya kartlar) hakkında bilgi okumak için kullanılan teknolojidir . Kısa menzil ve uzun menzilli kimlikler vardır.

SaaS - Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım) yerinde bir lisans yerine bir abonelik esasına göre lisanslanmış bir yazılım dağıtımı sistemidir. Yazılım abonelikleri, neredeyse anında teslimat ve güncellemeler sağladıkları için daha popüler hale geldi. Yıllık ücret, genellikle desteklenen IP cihaz sayısına dayanmaktadır.

SDK - Software Development Kit (Yazılım Geliştirme Kiti) başka bir programla arayüz oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi programlama geliştirme aracıdır. SDK, uygulama programlama arabirimleriyle (API) çalışabilir. Bir API, başka bir programla etkileşimde bulunmak için kurallar veya komut yapısı sağlar.

UDP - User Datagram Protocol (Kullanıcı Datagram Protokolü) internet protokollerinden biridir. UDP, cihazlar arasında herhangi bir karşılama içermeyen basit bir iletişim mekanizması kullanır. Bu çok hızlı bir iletişim sağlar, ancak güvenilir olmayabilir. TCP / IP protokolleri tarafından sağlanan güvenlik garantisi yoktur.

VGA - Video Graphics Array (Video Grafik Dizisi), video görüntü denetleyicisi için bir grafik standardıdır. Orijinal standart 15-pin D sub konnektörü kullandı ve 640 x 480 çözünürlük sağladı. Bu standart, erken analog kameraları tarafından da kullanıldı.

VMS - Video Management Software (Video Yönetim Yazılımı) IP kameralardan video yönetmek ve kaydetmek için VMS Video Yönetim Yazılımı kullanılır. IP kamera sistemlerinden video kaydetmenin yollarından biridir .

VoIP - Voice Over Internet (İnternet Protokolü üzerinden ses) IP ağları üzerinden sesli iletişim sağlamak için kullanılan bir metodolojidir. Bu dijital teknoloji analog telefon teknolojisi için yeni nesildir. SIP (Oturum Başlatma Protokolü) standart bir VoIP protokolüdür. VoIP telefon sistemlerinde, Intercom'larda ve IP sayfalama sistemlerinde kullanılabilir.

WDR - Wide Dynamic Range (Geniş Dinamik Aralık), IP kameraların ışık aralığını artırmak için dijital kameraların kullandığı bir yöntemdir. Örneğin, parlak bir pencerenin önünde duran bir kişiyi görmek zordur. WDR ile kamerayı ayarlayarak, kişiyi veya arka planı görebilirsiniz. Yüksek Dinamik Aralık (HDR), akıllı telefonlarımızdaki kameralar tarafından kullanılan benzer bir tekniktir.

Kaynak: guvenlikonline.com
Güvenlik Sektöründe Kullanılan Popüler Kısaltmalar Listesi
 
Güvenlik Sektöründe Kullanılan Popüler Kısaltmalar Listesi başlıklı yazıyı paylaşın...